Verktyg

Ell Energi och Teknik

We save energy 4U!

Certifikat

 

 

Verktyg

  • Termokamera (värmekamera)
  • Energiberäkningsprogram
  • Mätutrustning (värme, ventilation)
  • Ljudmätning vid buller problem

 

Nätverk

 

  • Vi har ett stort nätverk av oberoende konsulter och ingengörer som vi tar hjälp av vid större uppdrag.

Copyright © 2012-2015 Ell Energi och Teknik

 

Organisations nummer 760217-4315

Vat nr SE760217431501