Konsult

Vi åtar oss stora som små uppdrag inom Energi, VVS och Teknik. 


Vi har lång erfarenhet av energiförvaltning och energibesparande åtgärder.

Vi har lång erfarenhet av produktionsoptimering.

Vi har lång erfarenhet av  utveckling av maskiner och linjer till livsmedelsindustrin.

 

Förslag på uppdrag som vi arbetat med:


Energirådgivare

Energiförvaltning

Energiberäkning

Ventilation

VVS

Energiexpert enligt CEX

Projektledning

Teknisk ansvarig

Teknisk försäljning

Test och validering av utrustning och linjer