Verktyg

Certifikat


Kiwa Swedcert Certifikat.


Verktyg

 

Termokamera (värmekamera)

Energiberäkningsprogram

Mätutrustning (värme, ventilation)

Ljudmätning vid buller problem


Nätverk


Vi har ett stort nätverk av oberoende konsulter och ingengörer som vi tar hjälp av vid större uppdrag.